اتمام روز شهادت

آیا روز شهادت با اتمام اذان مغرب به اتمام می رسد و می توان مجلس عروسی برگزار کرد؟
باسمه تعالی
با اذان مغرب روز تمام شده وشب روز بعد آغاز می شود ، به عنوان مثال بعد از اذان مغرب روز پنجشنبه ، عنوان شب جمعه به خود می گیرد و در کتابهای دعا و یا کتابهایی که اعمال الأیام و یا اعمال السنة مثل مفاتیح نیز مراجعه کنید ،متوجه می شوید .
اما رعایت احترام روز شهادت یا شب شهادت معصومین علیهم السلام امری پسندیده است و اگر کاری موجب وهن یا ترک ادب آن بزرگواران باشد انجام أن جائز نیست. ولی نفس انجام عروسی بعد از پایان روز شهادت مانعی ندارد ولی برگزاری مجالسی که همراه با معاصی همچون لهو و لعب و یا اختلاط نامحرم و... باشد در هیچ وقتی جائز نیست. والله اعلم .

نظرات

روزی که شبش آخرین شب قدره میشه عقد کرد؟؟

باسمه تعالی صرف عقد کردن فی نفسه اشکالی ندارد. والله اعلم

باسلام،مراسم عروسی من یک روز بعد از شهادت امام صادق (ع)هست،آیا بهتر هست که جا به جا شود؟

سلام علیکم در فرض مزبور (عروسی در شب ۲۷ شوال المکرم) فی نفسه مانعی ندارد مگر به ملاحظه امور دیگری بخواهید وقت را تغییر دهید. والله اعلم

باسمه تعالی برای رعایت احترام حضرات معصومین علیهم السلام و عمل به روایت معتبر« شیعیان ما از باقیمانده طینت ما خلق شده اند ، در شادی ما شاد و در مصیبت و اندوه ما غمگین و اندوهناک اند»بهتر است وقت مراسم را تغییر دهید. موفق و خوشبخت باشید

سلام علیکم در فرض مزبور با رعایت ضوابط شرعی مانعی ندارد. والله اعلم

سلام آهنگ پخش کردن یک روز قبل از شهادت گناه است؟