حقوق بشر

اعتراض به بازداشت و حکم اعدام زن شیعی فعال حقوق بشر "اسراء الغمغام" توسط دولت سعودی

بسم الله الرحمن الرحیم
با کمال تأسف هر روز شاهد توسعه ی لجام گسیخته ی خشونت و ستیزه جویی رژیم سعودی برعلیه شهروندان حجازی در داخل و سایر مسلمانان در خارج از مرزهای دولت سعودی همانند یمن، بحرین و دخالتهای غیر قانونی در امور داخلی برخی کشورهای دیگر هستیم.

اعتراض به صدور حکم اعدام تعزیری علیه فقیه مجاهد آیة الله شیخ نمر باقر آل نمر

استاد حضرت آیة الله دکتر محمدیان با صدور بیانیه ای به زبان عربی، حکم دادگاه فرمایشی نظام شاهنشاهی سعودی بر علیه آیة الله شیخ نمر باقر آل نمر رهبر شیعیان منطقه العوامیة حجاز را محکوم کرد.

تاریخ خبر: 
جمعه, 25 مهر, 1393
Subscribe to RSS - حقوق بشر