تشرف به اسلام

تشرف به دین مبین اسلام

واحد فرهنگی و آموزشی مسجد و مجتمع اسلامی نور خبر داد: روز پنجشنبه١٣٩٣/١٢/٢١ بعد از نماز مغرب و عشاء آقای " پابلو گالیگو- PABLO GALLEGO"تبعه ی کشور اسپانیا با حضور در دفتر امام مسجد نور به دین مبین اسلام مشرف شد.

تاریخ خبر: 
جمعه, 22 اسفند, 1393
Subscribe to RSS - تشرف به اسلام