انجام مناسبت های دینی در ماه شمسی

سلام
آیا می توانیم مناسبت های دینی را در ماه های شمسی بجا بیاوریم که ثابت هستند؟! مثل روزه و حج و یا سوگواری های دینی مانند محرم؟

باسمه تعالی
سلام علیکم
انجام فرائض دینی که بر مبنای ماه های قمری تشریع و تکلیف شده است، امکان ادای بر مبنای ماه های شمسی ممکن و جایز نیست. ولی در اموری مانند تعیین سال مالی برای محاسبه خمس و پرداخت آن، انتخاب ماه شمسی جایز است. والله اعلم

نظر دهید

17 + 0 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.