انتظار فرج/امام مهدی (ع)

اصل انتظار فرج از یک اصل مهمتر به نام " اصل حرمت یأس از روح الله" که یک اصل قرآنی است،نتیجه می شود.افراد مؤمن به عنایات الهی هرگز و تحت هیچ شرائطی گرفتار یأس و ناامیدی و بیهوده گرایی نمی شوند و امید خود را از دست نمى دهند.در اندیشه ی اسلامی تحقق این آرزوی بزرگ إنسانی و استقرار کامل حاکمیت عدل و قسط به دست شخصیتی مقدس و پیش ایدی معصوم صورت می گیرد که در روایات متواتر اسلامی از آن شخصیت به نام " مهدی" تعبیر شده است. (مقاله ی سیمای مهدی در قرآن)

نظر دهید

6 + 2 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.