آموزش دین

آموزش دین و دینداری رسالت و مسئولیتی است که خداوند متعال بر دوش پیامبران خود و کسانی که راه انبیاء را در ابلاغ و تبلیغ این رسالت برگزیده‌اند، گذاشته است. آنان مسئولیت یافته‌اند تا انسانها را به شناخت آفریدگار هستی، برپایی عدل و داد و فراهم ساختن زاد و توشه برای روز واپسین رهنمون سازند. اما آموزش دین و متجلی ساختن آن در رفتارهای فرد با خود و خدا، اجتماع و طبیعت و محیط اطراف خویش نیازمند طرح و برنامه و محتاج راه و روش و نمونه های عینی و عملی است.(یادداشتها بر داشتها صفحه 181)

نظر دهید

13 + 5 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.