حیات طیبه

آیا "حیات طیبه" فقط مخصوص دانش آموزان است؟

سلام حضرتعالی بارها هدف نهایی از اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را رسیدن به مرحله "حیات طیبه" انسان عنوان نمودید حال این موضوع مطرح می شود که آیا این حیات طیبه فقط مخصوص دانش آموزان است و خانواده آموزش و پرورش (معلمان، کارکنان، مدیران و سایر بستگان) را شامل نمی شود چون حرمت امام زاده با متولی امام زاده است آیا خود ما نیز نباید جهت رسیدن به این مرحله کوشا و مشتاق باشیم و انتظار ما فقط از بقیه نباشد و از خود مجموعه شروع کنیم ؟
باسمه تعالی
دستیابی به حیات طیبه از اهداف تربیتی نظام تربیتی و آموزشی اسلام است. ب راین اساس دراسناد تحولی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی فراهم آوردن بسترهای لازم برای دستیابی دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه جزو وظائف دستگاه تعلیم و تربیت شناخته شده است. اما داشتن حیات طیبه (زندگی شایسته و بایسته آحاد بشری) جزو تکالیف و حقوق انسانهاست . قران کریم تحقق آن را در گرو ایمان به خدا و اجابت دعوت حیات بخش پیامبر خدا صلی الله علی و آله و عمل صالح می داند که برای هر زن و مردی ممکن است.
Subscribe to RSS - حیات طیبه