تهذیب

ابتذال و بی عاری، رقص و آوازه خوانی، حرمت شکنی و گسیختگی از عقلانیت، متفاوت از شادمانی و انبساط خاطر است

محمدیان: انبیاء خود را برای تربیت جامعه بشری فدا می کردند و حتی برای نجات و هدایت یک نفر خود را به رنج و زحمت می انداختند.

تاریخ خبر: 
چهارشنبه, 18 ارديبهشت, 1398
Subscribe to RSS - تهذیب