آموزش و پرورش / تحول

آموزش و پرورش نیازمند تحول است، اما هر تحولی مطلوب نیست، افزود: تحولی که تکاملی باشد و جهت معلومی داشته باشد، خوب است. این تحول باید رو به کمال و مبتنی بر آموزش اسلامی و رویکرد آن شکوفایی فطرت و دستیابی به حیات طیبه و با عقلانیت همراه باشد. "سخنرانی مشهد - مدارس معارف اسلامی رضوی"

نظر دهید

4 + 9 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.