تربیت حماسی، هویت اسلامی انقلابی

غفلت از دمیده شدن روح حماسه، شور و اشتیاق برای دستیابی به اهداف بلند و آرمانهای متعالی، نسل آینده را کم اراده و دلخوش به لذایذ زودرس دنیوی می کند و آنها را از اندیشیدن و بالیدن در افق ارزشهای دینی و ملی باز می دارد
روحیه ظلم ستیزی و ستم ناپذیری و دستگیری از مظلومان و محرومان از آرمانهای ملی ایرانیان بوده است و تاریخ آن را به کرات نشان داده است که ملت ایران در طول تاریخ به سلطه بیگانه، هرگز تمکین نکرده و حتی اگر در مقطعی از تاریخ بر حسب ظاهر شکست هم خورده باشد، توانسته است عنصر متجاوز را در هاضمه فرهنگی و هویتی خود هضم کرده و آن را تابع خودکند.به همین خاطر است که در سده های اخیر در بین کشورهای منطقه هیچگاه کشور ما مستعمره نبوده است. شاید بخشی از سرزمین ایران اشغال شده باشد، اما ملت ایران تحت الحمایگی هیچ کشوری را نپذیرفته است.
امروز جمهوری اسلامی با تجربه های اندوخته از تاریخ و با تکیه بر غیرت و اقتدار ملی خویش در مصاف با قدرتهای بزرگ و استکبار جهانی و با الهام از آموزه های اسلامی، استقلال خود را به رخ می کشد و با باور و رای ملت، جمهوریت و اسلامیت نظام را پاس می دارد.

نظر دهید

1 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.