مسجد پایدار قبلۀ ماندگار

بلندترین نمازِ پایداری از قبله اول آغاز شده است و امروز به وسعت همه سال‌های سکوت اقامه می‌شود. تکبیر این نماز گوش شیطان را آزرده و تحمیل و تسبیح آن جان های اهل توحید را به اهتراز در می آورد.

از خاکسترِ آتشِ افتاده به جانِ سوخته مسجد الاقصی ققنوس سر بر آورده است تا قدس امروز به نمازگزارانش ببالد و مسجد با بال های پایداری و مقاومتش اوج بگیرد و نماز لیله الاسراء پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله را به یاد بیاورد که مقتدای ملائک بود و با بُراق از این سجده گاه به سیر شبانگاهی شتافت تا در اوج خود پرده های مِلک و مُلک را کنار زند و ملکوت را بی‌پرده نظاره کند و از لاهوت نیز درگذرد و بی‌واسطه کلیم الهی شود.

آنگونه که امروز جوانان قدس بی مهابا بر مرکب شهادت می نشینند تا افق‌های عزّت و سربلندی می تازند.

امروز قدس می بیند که پیروان همان پیام آور، نماز خود را در این قدس، در این مسجد دل سوخته می گذارند و همچون بَرق بر بُراق شهادت استوار می شوند و چون شهاب ثاقب در عروج خویش ملکوت را درمی نوردند در جوار قرب خدایی با قهقهه مستانه جام وصال می نوشند و به مقام قرب عند الله یرزقون می رسند. این نماز نماز پایداری است که می خوانند.

بیت المقدس و مسجد الاقصی به قداست و مقاومت فرزندان پاکبازش افتخار می کند. فرزندانی که تاوان جرم سکوت گذشتگان و خاموشی و بی همتی حاضران را می‌پردازند. آنانکه همه بغض های فروخورده غیرتمندان و مبارزان و مجاهدان و شهیدان در گذشته را یکباره همچون گدازه های آتش فشان بیرون ریختند تا با انتفاضه های مکرر خرمن عمر صهیونیست ها را آتش زنند و امیدهای کاذب آنان را به خاکستر کشند.

مسجد سوخته از میان خاکسترها سر بر آورده و جوانانش به صف نمازش ایستاده اند و هر روز و هر ساعت صفهای نمازش طولانی تر و فشرده تر می شود و شور نمازش، نمازگزارانش را پرشور و پر استقامت می سازد.

مسجد القصی بر تیرهایی که بر پیکرش می نشیند نگاه نمی‌کند بلکه از دامن مسجد شهاب سنگهای مقاومت بر شیشه عمر رژیم جنایت پیشه و در دژخیم کودک کش می نشیند. گنبد آهنین رژیم غاصب ترک خورده است و پژواک نماز و تکبیر آن را فرو خواهد ریخت.

دیر یا زود، نه! بلکه زودتر از هر زمانی پیروزی برای فرزندان مسجد و نماز رقم خواهد خورد برکه های کناره رود تا جویباران جاری در غزه به هم می پیوندند و آرزوی از نهر تا بحر بر علیه صهیونیست ها واژگونه تعبیر می شود.

اما آنان که امروز سکوت در برابر چنین واقعه ای را بر خود می پسندند از هیچ معنای انسانی بهره ندارند. آنان که نمی شورند و به یاری این مردم نمی شتابند و یا در سراب عادی‌سازی روابط چشم دوخته اند یقیناً نه تنها بهره اندکی از شعور و عقلانیت ندارند بلکه فاقد عاطفه و حس و ادراک انسانی نیز هستند. اما آنان که عمق حادثه را دریافته اند باید فریاد ها را رساتر و قدم ها را استوارتر سازند. از شلتاق بازی و اشتلم های آمریکا و صهیونیست ها نترسند که آنها خود به نابودی عنقریب خویش ایمان آورده اند.

یاری کردن قوم به پا خواسته برای رهایی قبله اول، یاری دین خدا است و هرگونه فریاد و اعتراض به جنایات رژیم اشغالگر، اذان بلندی بر این نماز پایداری است.

مردان استقامت از ورای ایمان خود به خداوند عزیز و مقتدر بشارت ملائک الهی را می شنوند که اندوهگین و محزون نباشید و بر شما بشارت باد بهشتی که بدان وعده داده شده اید.

یقیناً برای اهل ایمان دریافت چنین بشارت و مژده ای دور نیست و پذیرش چنین باوری سنگین نمی باشد در همین روزگار اخیر مقاومت ۳۳ روزه لبنان و مقاومت چند هفته‌ای غزه و … را مشاهده کرده ایم و بالاتر و والاتر از همه، نمونه ای چون کربلا و عاشورا را داریم که اندک مردان با ایمان و پایداری با شهادت خود بزرگترین امپراطور روزگار خود را رسوای تاریخ خاص و عام ساختند و خود جاودانه بر تارک تاریخ می درخشند و الگوی رفتار بشریت شدند

سلام بر حسین علیه السلام و همه کسانی که خون دل خویش را در راه خدا بذل کردند و در آستانش آرمیدند.

سلام بر مسجد که نماز شهادت در محراب آن اقامه می شود.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
7 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.