تسبیل به لحاظ لغوی و اصطلاحی به چه معنایی است؟

تسبيل به لحاظ لغوي و اصطلاحي به چه معنايي است؟ اين كلمه اصطلاح فقهي است يا اصولي؟

باسمه تعالی
تسبیل در لغت قرار دادن (اختصاص) چیزی در راه خداست. تقریبا مترادف معنای وقف است. مثل اینکه گفته شود: سبَّلَ ضیْعتهُ، ای جعلها فی سبیل الله سبحانه-
اما فقها آن را در معنای وقف استعمال کرده اند البته برخی آن را از ألفاظ وقف گفته اند . مستنداً به فرمایش نبوی صلی الله علیه و آله: حبّس الأصل و سبّل الثمرة- اصل را حبس کرد و فایده و منفعت آن را جاری ساخت. مثل اینکه کسی ساختمان یا ملک و یا باغی را وقف کند و منفعت آن را در مصرف امر خیری مشخص و معین کند. از این معلوم می شود که تسبیل اعم از وقف و یا نتیجه ی وقف است.
پس در نزد فقها تسبیل در دو معنا بکار رفته است: ١- اعطای شئ و انفاق آن در راه خداوند سبحان ٢- وقف
البته در برخی کتب فقهی تسبیل را به معنای حقوق واجبه مانند خمس و زکات و کغارات، یا نذورات ، صدقات و تبرعات مستحب ، یا وصیت مالی اعم از عین چیزی و یا منعت آن بعد از وفات و همچنین به عتق و رهایی بنده بکار رفته است.

موضوع:

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.