هنگامیکه که یکی از طرفین عقد موقت یا صیغه را قبول ندارد؟

سلام علیکم در یک ارتباط و دو ستی( دختر ، پسر یا مرد ، زن) دو طرفه که میخواهیم عمل حرام یا خلاف شرع انجام نشود و تصمیم به خواندن صیغه میگیریم اما طرف مقابل این عقد موقت را قبول نداشته باشد یعنی اعتقادی به این عمل صیغه جهت حلال شدن ندارد حال تکلیف چیست ؟

باسمه تعالی
ازدواج شرعی در چارچوب اجرای عقد مطابق آنچه فقهای عظام در رساله احکام بیان کرده اند ، شرعی است.
در فرض مذکور باید مشخص شود کدام یک از طرفین عقد ( طرف ایجاب و یا طرف قبول )عقد را قبول ندارد.؟ منظور از قبول نداشتن چیست ؟ به این معناست که عقد موقت را قبول ندارد و یا رابطه در چارچوب شرعی را نمی پذیرد؟ به عبارتی روابط آزاد را بر رابطه ی شرعی و قانونی ترجیح می دهد؟!!
هر کدام از این وجوه جواب مخصوص خود را دارد ، که می توانید از مرجع تقلید خود استفتاء کنید. والله اعلم

موضوع:

نظرات

با سلام تا جایی که من متوجه شدم سوال مربوط به عدم انجام فعل حرام است که راهکار ی می خواسته وقتی که یکی از طرفین خانم یا آقا امر صیغه موقت را قبول ندارد والا ازدواج که حکم مشخص دارد !!

باسمه تعالی سلام علیکم، عقد موقت نوعی از ازدواج است، با این تفاوت که عقد موقت ( صیغه) چهار رکن دارد: ا-طرف إیجاب ٢-طرف قبول ٣-مدت ٤-مهریه ، فقدان هریک از أرکان در این نوع عقد موجب بطلان آن می شود . فلذا أگر طرف إیجاب (زن) عقد موقت را قبول نکند أساساً عقد منعقد نمی شود وعلقه ی محرمیت ایجاد نمی شود. درباره سایر أرکان فروعی متصور است که این مقام مجال ذکر آن نیست . شخص می تواند همان شق محتمل را از مرجع تقلید خود استفتاء کند. والله اعلم

با سلام. در جستجو به این صفحه برخوردم و سوال مشابهی دارم که امیدوارم مرا راهنمایی بفرمایید. من در رابطه با طرف رابطه ام که اهل تسنن است و صیغه موقت را قبول ندارد دچار شبهه هستم. چرا که من خطبه را شخصا خوانده ام و به صورت یک طرفه قبول کرده ام. نمیدانم کارم درست بوده یا خیر. ضمن اینکه نتوانستم طرف مقابلم را متقاعد کنم. پاسخ این سوال برایم بسیار مهم است. آیا راهی برای ایجاد رابطه ی حلال بین ما وجود دارد؟

باسمه تعالی لطفا ذکر کنیداولاً؛ شما طرف قبولید(مرد)یا طرف ایجاب(زن)؟ ثانیاً ارتباط در چهار چوب عقد شرعی است یا رابطه ی آزاد است؟ ثالثا،این رابطه در چه حد از تمتع است؟هر کدام از این شقوق جواب مستقل دارد؟ اما إجمال اینکه رابطه آزاد و دوستی و روابط خارج از چهارچوب شرعی چه بر مذهب تشیع و یا تسنن جائز نیست. در صورتی که هر کدام از طرفین قائل به جواز و شرعی بودن عقد موقت نباشند ، در آن صورت عقد دائم خواهد بود و شرایط عقد دائم از حیث مهریه و حقوق زوجین بر آن مترتب می شود و حق طلاق با مرد خواهد بود.همچنین رعایت الزامات حقوق مدنی به هنگام مرافعه و عدم رضایت زوجه در ازدواج مجدد،در محاکم قابل پیگیری است. والله اعلم

زمانیکه زن مسئله و حکم صیغه را قبول دارد اما مرد اعتقادی به صیغه ندارد تکلیف زن چطور است آیا محرم نمی شوند؟

باسمه تعالی در فرض مزبور شرط محرمیت و ازدواج ، عقد دائم است .در صورتی که مهریه تعیین نشود ،مهریه زن " مهر المثل " خواهد بود.در هر صورت بدون عقد شرعی محرمیت و علقه ازدواج برقرار نمی شود. والله اعلم

علی آقا ، مردی که می خواهد با یک زن مسلمان ارتباط داشته باشد حتما باید عقد کند ، یا عقد دائمی و یا عقد موقت. پس اگر کسی به عقد راضی نیست یا تن نمی دهد معلوم می شود که پایبند به شرع و قانون نیست و دنبال هوسرانی و لذت جویی بدون پذیرش مسؤولیت است. و برای خانمی که به این نوع مردها جواب رد نمیدهند ،شدیداً متأسفم

سلام علیکم طرف ایجاب اگر نیازمند اذن ولیّ خود نباشد می تواند وکالت از طرف قبول بگیرد و به همان نحوی که خود اراده می کند عقد را بخواند منوط به اینکه طرف قبول شرطی را به قبول خود تعیین نکند. و ارتباط خارج از چارچوپ عقد شرعی جایز نیست .والله اعلم

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.