وجوب تقلید

آيا وجوب تقليد امر اجتهادي است يا تقليدي؟ با تشكر جوادي

باسمه تعالی
تقلید به معنای رجوع غیر متخصص به متخصص است ، و تقلید در فقه به معنای عمل به فتوای مجتهد اعلم از سوی غیر مجتهد است و این أمر عقلانی و اجتهادی است و اندک تأمل در مفهوم تقلید ،و تصور آن تصدیق آن را به دنبال دارد.

موضوع:

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.