سوال فقهی

به نام خدا با سلام - خرید و فروش کیف و کفش چرمی ساخت کشورهای غیراسلامی چه حکمی دارد؟چرا؟ - درچه صورت خرید و فروش به عنوان یک شغل، واجب خواهد بود؟ - خرید و فروش زیورآلات طلای مردانه چه حکمی دارد؟چرا؟ - چه زمانی خرید و فروش مکروه است؟

باسمه تعالی

- خرید و فروش چرم و وسایل چرمی که از ممالک غیر اسلامی وارد می شود و یا از دست کافر گرفته می شود، باطل است. ولی اگر انسان بداند که آنها را از حیوانی که به دستور شرع کشته شده ،تهیه کرده اند ،خرید و فروش آن اشکال ندارد.والله اعلم
- خرید و فروش و کسب و کار برای زندگی از طرق مختلف آن در بخشهای صنعت و کشاورزی و خدمات برای کسی که مخارج خود و همسر و فرزند و أشخاص واجب النفقه ی خود را ندارد واجب است وهمچنین برای حفظ نظام اسلامی و تأمین مایحتاج جامعه ی اسلامی که منوط به کار وکسب و تجارت باشد، واجب است و در غیر این صورت مستحب مؤکد است به ویژه برای کسانی که ضرورت دارد به فقرا کمک کنند یا زندگی خانوادگی را وسعت بخشند. والله اعلم
- خرید و فروش صرف طلا برای مرد مانع ندارد ،اما خرید و فروش هرآن چیزی که به هیئتی ساخته شود که معمولا برای استفاده محرم بکار میرود ،جائز نیست.والله اعلم
- از معاملات مکروه شمرده می شود:١- صرافی و هر کاری که انسان را در ورطه ی ربا و سایر محرمات قرار دهد.٢-کفن فروشی که به عنوان شغل و حرفه غالب درآید٣-معامله با افراد پست و مجهول الهویة که أموال شان مشکوک است ،هرچند ظاهر أموال شان حلال باشد.٤-معامله جنسی که دیگری قبل از او وارد آن معامله باشد.٥- معامله در وقت أذان نماز مخصوصاً نماز جمعه.و مواردی دیگر. والله اعلم

موضوع:

نظر دهید

1 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.