وقت نماز مغرب و عشا

با سلام، استاد برای من سوالی پیش آمده است. وقت نماز مغرب و عشا هر دو تا نیمه شب شرعی است؟ یعنی همزمان قضا می شوند؟

نماز مغرب بعد از نیمه شب شرعی قضاء میشود اما نماز عشاء تا أذان صبح می توان به جا آورد.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.