نماز وتیره

به نام خدا نماز وتیره چیست؟

باسمه تعالی
نماز وتیره، از نمازهای مستحب و نافله ی عشاء محسوب می شود. نماز وتیره به صورت نشسته دو رکعت خوانده می شود. والله اعلم

نظر دهید

1 + 9 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.