به روز آوری جریمه های راهنمایی و رانندگی

بسمه تعالی
امروز سخنگوی محترم هیأت دولت از افزایش جرائم راهنمایی رانندگی با عنوان متناسب سازی جریمه با توجه به نرخ تورم خبر داد.

افزایش جریمه به نرخ تورم یعنی رسمیت دادن به افزایش تورم و این تدبیر عجیبی است! اما اگر به این معناست که افزایش سه برابری جریمه می‌تواند از بروز تخلف و تصادف رانندگی جلوگیری کند، پرسش این است آیا به رفع موانع از جاده‌ها و ایمن سازی آنها که در بروز تصادفات سهم قابل توجهی دارند ،دولت محترم چه اقداماتی را انجام داده است ؟سازمان استاندارد چه نظارت ویژه‌ای را بر خودروسازان و قطعه سازان اعمال می‌کند؟
اگر در بررسی سوانح رانندگی عوامل غیر از عامل انسانی و راننده سهم داشته باشد سازمان مسؤول چگونه تأدیه خسارت می‌کند؟ خسارت‌های وارده به خودرو و سلامت راننده و سرنشینان چگونه جبران می‌شود؟آیا احاله به عهده‌ی بیمه‌ای نمی‌کنند که حتی پاسخگوی تعهدات خود نیست؟! بیمه‌ها در هر تصادفی با پیچیده ساختن مراحل رسیدگی و اطاله‌ی بررسی، مراجعه‌کنندگان را پشیمان از اقدام خود می‌کند.
نکته‌ی دیگر تالی فاسد افزایش هزینه‌ی جرائم است که بخش نظارتی فراجا بهتر می‌تواند در این باره اظهار نظر کند.
بنده معتقدم اگر جریمه متناسب با جرم نباشد خود منشأ جرایم دیگر می‌شود.

نظرات

راننده نباید خلاف کند،راننده نباید رفتار خطر آفرین و حادثه ساز داشته باشد،قبول. اما آقای پلیس راهور متوجه هستید که بخشی از جریمه نویسی ها ماموران شما خلاف واقع است؟ جریمه الصاقی یعنی چی؟ جریمه تسلیمی یعنی چی؟ از راننده ها و شهروندان بپرسید چند در صد از این نوع جریمه ها از در هنگام اخذ گزارش خلافی رؤیت می‌کنند واقعا پلیس قبض جریمه را تسلیم کرده و یا روی ماشین نصب کرده است؟
مأمور شما چرا در جاده کمین می‌کند تا جریمه بنویسد ؟ چرا ترافیک و حرکت خودروها را در مسیرهای حادثه خیز مدیریت نمی‌کند؟
البته از زحمات مأمورا وظیفه شناس هم صمیمانه قدردانی می‌کنیم. یاحق

یعنی شما با افزایش جریمه مخالف هستید؟

واقعا موتورسوارها در حال جنایت به خود و دیگران هستند و کسی هم جلودارشان نیست!

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.