تسلیت فقدان مرحوم مهدی بهلولی، کارشناس و منتقد آموزش و پرورش

به نام خداوند جان آفرین
فقدان مهدی بهلولی ضایعه‌ای دردناک در میان اهل رسانه و حوزه‌ی کارشناسی تعلیم و تربیت است. خبر درگذشت آن فقید موجب تألم و تأثر گردید. با نوشته‌های کارشناسی و نقد های جدی او بیشتر از خودش آشنا بودم.

ایشان را یک نوبت ملاقات کردم در کلماتش علیرغم نیشدار بودن، رشحه‌ای از نوش یافتم که با تعصبی آمیخته به کارشناسی درباره‌ی آموزش و پرورش و غیرتی اندوده به نگاه حرفه‌ای از معلم سخن می‌گفت. رفتن زودهنگام او در روزگاری که نقدها را عیاری نیست و عده‌‌ای با عیاری دروغ و تهمت را نقد می‌نامند برای من ناگوار است، یقینا برای همکاران و دوستان نزدیک به ویژه خانواده ‌ی سوگوار ایشان نیز دردناک و اندوه‌‌آور می‌باشد.
ضمن عرض تسلیت به تمام دوستان و خانواده‌های سوگوار از درگاه خداوندی برای ایشان رحمت و غفران و برای بازماندگان و مصیبت دیدگان پاداش و شکیبایی مسألت می نمایم.
رییس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت
محی‌الدین محمدیان
پنجم خرداد ۱۴۰۰

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.