عاشورا -علت اردتمندی به آن

اگر جوامع مختلفی را می‌بینیم که فارغ از مذهب و مسلک به قیام امام حسین علیه‌السلام عشق می‌ورزند و یا ارادتمند اویند و یا در مقام تجلیل از وی و یارانش برمی‌آیند بدین علت است که هر کدام از آنها آرمانها و ایده‌آلها و یا حداقل بخشی از آنها را در حرکت و هدف متبلور و مجسم می‌بینند.
حُریّت و آزادیخواهی، ظلم ستیزی و عدالت‌طلبی از عناصر برجسته و زرین این حرکت الهی است که آکنده از مجموعه خصلتهای پسندیده و حمیده است و بالطبع هر کس که اندکی از فطریات پاک و اصیل را داشته باشد، سر تعظیم و خضوع و تکریم و خشوع در برابر آن فرود خواهد آورد.(عاشورا در آیینۀ تاریخ و ادب صفحه 19)

نظر دهید

6 + 8 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.