عاشورا-شعارها

شعارهای حماسی و عاشورایی حسین بن علی علیهمالسلام که در لابلای صفحات تاریخ طنین انداز است یک استراتژی پایدار برای حرکتهای اصلاح طلبانه است. آنجا که با فریاد رسا می فرماید:"انی لا اری الموت الا سعاده والحیاه مع الظالمین الا برماً-من مرگ را جز سعادت نمی بینم در حالی که زیستن با ستمگران جز ننگ و عار چیز بیشتری نیست." و آنکاه که خود را در بین دو انتخاب می بیند و می فرماید: "ان الدعی بن الدعی قد رکزنی بین اثنتین ،بین السله و الذله، هیهات منا الذله" شعار ذلت گریزی و آزادگی را به بلندای تاریخ به فریاد می ایستد. (اصلاحات در فرهنگ عاشورا ص١٦٩)

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.