آزادی و آزادگی

علی بن ابیطالب علیه السلام انسان را به بندگی خدا فرمان میدهد و از بندگی غیر الهی بر حذر می دارد و به انسان یادآور می شود که در چنین دامی نیافتد که خداوند او را آزاد آفریده است: "لاٰ تکن عبد غیرک قد جعلک الله حرّاً" این آزادگی که مقابلش همان ذلت پذیری انظلام است در فرهنگ حسینی و عاشورایی بسیار مذموم است. در بیانات حضرت سیدالشهداء علیه السلام مرگ زیباتر از پذیرش ذلت معرفی می شود. اگر قرار است انسان ذلیلانه زندگی کند و آزادی و آزادگی او مخدوش گردد و کرامت انسانی پایمال شود، مرگ تاوان و فدیه ی خوبی است، پرداخت شود تا آزادگی انسان نمیرد. (اصلاحات در فرهنگ عاشورا ص١٦٩)

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.