پانزده خرداد

تسلیت درگذشت ابوالشهید حضرت آیةالله میرابراهیم سید حاتمی اردبیلی اعلی الله مقامه

بسم الله الرحمن الرحیم
انّا لله و انّا الیه راجعون
درگذشت عالم عامل، ابوالشهید حضرت آیةالله میر ابراهیم سید حاتمی اردبیلی اعلی الله مقامه موجب تأثر گردید. آن مرحوم از بزرگان علمای دارالارشاد اردبیل و از چهره های انقلابی از آغاز نهضت اسلامی بود.

شهدای پانزده خرداد سند دین باوری و ظلم ستیزی مردم ایران و حمایت و پیروی آنان از مرجعیت دینی است.

محمدیان در مراسم بزرگداشت قیام پانزده خرداد، شهدای پانزده خرداد 42 را سند دین باوری و ظلم ستیزی مردم ایران و حمایت و پیروی آنان از مرجعیت دینی معرفی کرد.

تاریخ خبر: 
جمعه, 15 خرداد, 1394
Subscribe to RSS - پانزده خرداد