سازمان نظام معلمی

گرامی داشت روز معلم

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
امسال به سبب شیوع بیماری کرونا از شور و هلهله‌ی دانش‌آموزان برای تجلیل از معلمان در کلاس و مدرسه خبری نیست. اما این حسرت و محرومیت از سپاس حضوری از معلمان مانع این نیست که ما دانش آموختگان از خرمن علم و ادب آموزگاران و معلمان و مربیان، به یاد مدرسه قلبمان نتپد و گرمای نگاه و دست پر مهر معلم را آرزو نکنیم.

جهان بدون معلم، جهان توحش است نه جهان تمدن!

نور خبر: دکتر محمدیان در دیدار با جمعی از معلمان مناطق دو، سه و شش تهران اظهار کرد: روز جهانی معلم نشانگر این است که جهان انسانی بدون تعلیم و تربیت جهان مطلوب نیست. احساس نیاز به آموزش و پرورش یک دریافت عقلانی و نیاز فطری است.

تاریخ خبر: 
پنجشنبه, 13 مهر, 1396

تشکیل سازمان نظام معلمی یک ضرورت است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش بر ضرورت ایجاد سازمان نظام معلمی همانند سازمان نظام مهندسی در کشور تاکید کرد.

تاریخ خبر: 
چهارشنبه, 19 آبان, 1395

باید از حقوق فردی و اجتماعی معلمان صیانت کرد

معاون پژوهشی وزیر با بیان اینکه در مجموعه‌های غیردولتی به دلیل مشکلات اشتغال در کشور به حقوق معلم تعدّی می شود، افزود: صیانت از حقوق فردی و اجتماعی معلمان مهمترین وظیفه «سازمان نظام معلمی» است.

تاریخ خبر: 
سه شنبه, 7 ارديبهشت, 1395
Subscribe to RSS - سازمان نظام معلمی