حضرت زینب

مراسم اعتکاف، فرصت بازسازی معنوی و بازنگری در گذشته ی خویش است

امام مسجد نور: باید در فرصت اعتکاف به بازسازی معنوی خود پرداخت و در آنچه قصور و یا تقصیری اتفاق افتاده است، نسبت به بازنگری و بازآفرینی اقدام کرد.

تاریخ خبر: 
دوشنبه, 13 فروردين, 1397
Subscribe to RSS - حضرت زینب