تاریخ اسلام

تسلیت درگذشت استاد ارجمند دکتر صادق آیینه وند

بسم الله الرحمن الرحیم
انّا لله و انّا الیه راجعون
خبر درگذشت استاد ارجمند آقای دکتر صادق آیینه وند رییس محترم پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی موجب تأثر عمیق گردید . صد البته افتخار مصاحبت و بهره مندی از سجایای اخلاقی و منش و کرامت انسانی آن استاد گرانمایه علاوه بر آثار علمی و فضل و دانش ایشان که از زمان ورود به دانشگاه تهران از آن استفاده برده ام ، بر تأسف ما در فقدان ایشان می افزاید.
Subscribe to RSS - تاریخ اسلام