انقلابی

تسلیت درگذشت ادیب گرانمایه، معلم ماندگار و شاعر فرزانه استاد عباس «کی‌منش» مشفق کاشانی

بسم الله الرحمن الرحیم
اِنَّ مِنَ الشِّعرِ لَحِکمةٌ

درگذشت ادیب گرانمایه، معلم ماندگار و شاعر فرزانه استاد عباس "کی‌منش" مشفق کاشانی موجب تأسف و تأثر گردید.

Subscribe to RSS - انقلابی