اعتکاف

مراسم اعتکاف، فرصت بازسازی معنوی و بازنگری در گذشته ی خویش است

امام مسجد نور: باید در فرصت اعتکاف به بازسازی معنوی خود پرداخت و در آنچه قصور و یا تقصیری اتفاق افتاده است، نسبت به بازنگری و بازآفرینی اقدام کرد.

تاریخ خبر: 
دوشنبه, 13 فروردين, 1397

٢٥ سال سکوت علی علیه السلام برتر از همه ی جهادهای اوست

استاد محمدیان: به اعتقاد من ٢٥ سال سکوت علی علیه السلام از ٢٣ سال جهاد و همراهی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برتر است. علی علیه السلام در سالهای سکوت با جهاد نفس جهاد اکبر کرد.

تاریخ خبر: 
شنبه, 11 فروردين, 1397
Subscribe to RSS - اعتکاف