آیةالله محمدمهدی آصفی

تسلیت به مناسبت درگذشت عالم ربانی فقیه نواندیش و مبارز حضرت آیةالله محمد مهدی آصفی رضوان‌الله تعالی علیه

بسم الله الرحمن الرحیم
خبر در گذشت عالم ربانی ، فقیه نو اندیش و مجاهد حضرت آیةالله محمد مهدی آصفی رحمت‌الله علیه موجب تأثر و تأسف گردید. آن عالم مبارز و دور اندیش که در خانواده ای موصوف به علم و تقوی نشو و نمو کرده بود از محضر فقیهان و عالمان بزرگ حوزه های علمیه ی نجف و قم بهره فراوان گرفته و در مجالست و مصاحبت با بزرگانی همچون شهید محراب آیةالله سید اسدالله مدنی، آیةالله شیخ مجتبی لنکرانی، آیةالله شیخ محمدرضا مظفر و ... روحیه مبارزه و نشاط اجتماعی در او دمیده شد.
Subscribe to RSS - آیةالله محمدمهدی آصفی