آثار

معرفی مختصر

معرفی مختصر

زمان: 7 دقیقه

شرح کوتاهی از زندگی نامه، سوابق، فعالیتها و آثار

(برای مشاهدۀ بزرگتر، روی مربع پایین گوشۀ سمت راست تصویر کلیک کنید)

آثار

آثاری که تا به حال از دکتر محمدیان منتشر شده عبارتند از:
1- همه‌ی گوسفندان احمقند
2- فریاد ابوذر و پیام سلمان
3- علم و عالِم در اندیشه‌ی اسلامی
4- روایت روزگار کودکی
5- نگاهی دیگر به حقوق فرزندان از دیدگاه اسلام
6- چلچراغ تربیت
7- چلچراغ دانش
8- باغ بی‌فصل
9- مثل فرشته
10- یادداشت‌ها، برداشت‌ها
11- دولت قرآن
12- ترجمه‌ی محاسبه‌ی نفس مرحوم کفعمی
13- ردپای اندیشه
14- عاشورا در آینه‌ی تاریخ و ادب
15- فرهنگ اصلاحات در عاشورا
16- درآمدی بر مباحث تفسیری قرآن کریم

Subscribe to RSS - آثار