معلم در رویکرد جدید آموزش و پرورش یک راهبر آموزشی است

حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار داشت: همچنین یکی از مراتب تحول در نظام تعلیم و تربیت چرخش در نظام یاددهی، یادگیری و تنوع در رسانه های آموزشی است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دیدگاه ما نسبت به آموزش آن است که دیگر کتاب را تنها رسانه برای آموزش نمی دانیم بلکه بسته های آموزشی را همراه کتاب برای معلمان و دانش آموزان در نظر گرفته ایم.

بهرام محمدیان اضافه کرد: یکی دیگر از مواردی که باید در آموزش و پرورش متحول شود، مدیریت آموزشگاهی است که این کار می تواند ما را در اجرای هر چه بهتر سند تحول بنیادین کمک کند.

وی اظهار داشت: با تدوین نقشه راه برای سند تحول بنیادین قادر خواهیم بود همه ارکان آموزش و پرورش را به صورت متوازن گسترش دهیم.

وی تصریح کرد: هدف نهایی نظام تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستیابی به مراتبی از حیات طیبه است که باید با ترسیم نقشه راه، گام های موثر برای رسیدن به این چشم انداز برداریم.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس این سند توسعه و تجهیز مدارس استراتژی اصلی تحول در آموزش وپرورش است.

کلیدواژه:

تاریخ خبر: 
يكشنبه, 6 مهر, 1393

نظرات

"معلم باید مرجعیت علمی ،آموزشی و اجتماعی خود را به دست آورد تا در قامت راهبر آموزشی و اسوه و الگو ظاهر شود" این جمله از گفته های جناب آقای دکتر محمدیان در سالهای قبل به عنوان دبیر کل شورایعالی آموزش و پرورش است.
سؤال این است : آیا مرجعیت فکری ،فرهنگی معلمان اعاده شده است که از او انتظار راهبردی آموزشی برود؟! حداقل اگر نمی توان نیازهای مادی معلمان فراهم شود،نیازهای آموزشی و فرهنگی معلمان را بر آورده کنید.

از استاد محمدیان به خاطر توجه ویژه ایشان به رسالت و حرفه ی معلمی سپاسگزارم ولی آقای دکتر خود می دانید که معلم وقتی می تواند چنین نقشی را ایفاء کند که به لحاظ منزلت اجتماعی و و مهارتهای حرفه ای و رفع تنگناهای معیشتی مورد توجه قرار گیرد و حداقل نظام رتبه بندی همانند اعضای هیأت علمی در مورد آنان نیز اعمال گردد.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
4 + 16 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.