تصویب اسناد آموزش و پرورش غیرکارشناسی نیست

«محی الدین بهرام محمدیان» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در پاسخ به انتقادات برخی از افراد مبنی بر آنکه اسناد تحولی آموزش و پرورش کارشناسی نشده است، افزود: اسناد تحولی این وزارتخانه از طریق دو مرجع قانونی و بالادستی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده که این به معنای پشتوانه کارشناسی تصویب این اسناد است.
وی ادامه داد: آن دسته از افرادی که معتقدند این اسناد کارشناسی نشده، اطلاعی از فرآیند تصویب و مطالعات این دو سند مهم آموزش و پرورش ندارند.
معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: این سند به شکل ملموس در اختیار دانش آموزان نیست که گفته شود برای آنها سنگین است بلکه براساس سند، محتواهای آموزشی، روش های آموزش و مولفه های مختلف آموزش و پرورش تغییر می کند.
محمدیان ادامه داد: یکی از این اسناد، برنامه درسی ملی است که بر محتوای آموزش کتاب های درسی تاکید دارد، ضمن آنکه این سند حدود سه سال است که اجرا شده است.
وی اظهار داشت: محتوای کتاب های پایه اول ابتدایی به صورت همسوسازی با سند برنامه درسی دچار تغییر محتوایی شد و پایه های دوم و ششم ابتدایی نیز سال گذشته و پایه های سوم و اول متوسطه اول در سال تحصیلی ۹۳ - ۹۲ مورد بازنگری و تغییر محتوا قرار می گیرد.
محمدیان گفت: اجرای برنامه درسی ملی حاکی از موفقیت اجرای طرح در اجرا، اعتبار بخشی و ارزشیابی قرار دارد چرا که نظرات کارشناسان، معلمان و خانواده ها در زمینه اجرای برنامه درسی ملی جمع آوری شده و اصلاحات جزیی در کتاب ها در سال تحصیلی آینده اعمال خواهد شد.
وی درباره انتقاد برخی از معلمان ششم ابتدایی از سنگین بودن حجم کتاب های درسی، اظهار داشت: هر درسی که بتازگی ارایه شود با مقاومت مواجه می شود و این امری طبیعی است در حالی که در ماههای مهر و آبان معلمان ابراز نگرانی می کردند اما زمانی که سال تحصیلی پیش رفت، دیگر نگرانی در این زمینه وجود نداشت.
محمدیان افزود: در ماههای بهمن و اسفند شاهد نقد یا نگرانی از سوی معلمان در این زمینه نبودیم.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: برخی از معلمان پیشنهادات اصلاحی در مورد کتاب ها در زمینه نوع نگارش، ساده نویسی، کاهش حجم کتاب در زمینه تمرینات و زمان بندی ها را اعلام کرده اند که در این زمینه تجدیدنظر لازم صورت گرفته و اصلاحات جزیی در کتاب پایه ششم ابتدایی برای سال تحصیلی آینده اعمال خواهد شد.
محمدیان تصریح کرد: البته در این بازنگری و اعمال تغییرات جزیی، راهنمای برنامه تغییری نخواهد کرد چون آنچه در برنامه تدوین شده تابع استاندارد و مورد قبول کارشناسان، شورای برنامه ریزی و اعتبار بخشی توسط معلمان است.
1392/3/25

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
4 + 2 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.