مُهر کارگزینی وزارت علوم چه قیمتی دارد؟!

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش از وجود یک تبعیض میان اساتید مستخدم وزارت علوم در دانشگاه فرهنگیان با اساتیدِ دکتر معلم که مستخدم وزارت آموزش و پرورش هستند انتقاد کرد و گفت: تحقیر معلم و تحمیل شرایط ناروا بر وی موجب می شود سطح دانش، دلبستگی و رضایتمدی شغلی در آموزش و پرورش پایین بیاید.

محی‌الدین بهرام محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا، به مقایسه دو دانشگاه خوارزمی و فرهنگیان پرداخت و اظهار کرد: دانشگاه خوارزمی در رشته های علوم تربیتی دانشجویان را از طریق کنکور سراسری و بعد از دیپلم جذب می کند. اساتید دارای مدرک دکترا بوده و سابقه تدریس به عنوان استاد دارند و مواد مصوب عناوین درسی مصوب وزارت علوم و شورای گسترش یا شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدریس می کنند. بعد از ارزیابی و سنجش، ارتقای تحصیلی دانشجویان اتفاق می افتد و وی به مدارج بالاتر راه می یابد.

وی افزود: چه کسانی در این دانشگاه تدریس می کنند؟ اساتید دکترا یا مربیانی که فوق لیسانس دارند. بنابراین درونداد دانشگاه، "دانشجو" است و فرایند تدریس توسط استاد طی می شود.

معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در دانشگاه فرهنگیان نیز دانشجو از طریق کنکور سراسری وارد شده و همان فرایند گفته شده را برای آموزش دانشجومعلمان طی می کند گفت: اساتید دانشگاه فرهنگیان یا از طریق استخدام های جدید یا از طریق وزارت علوم جذب شده‌اند. عده ای از اساتید یا از همکارانِ سابق مراکز تربیت معلم هستند یا معلم آموزش و پرروش‌اند که دارای مدرک دکترا هستند و از آموزش و پرورش به دانشگاه منتقل شده‌اند. تا اینجا شکل کار در دو دانشگاه هیچ تفاوتی نمی‌کند، اما ما نمی‌دانیم مهر کارگزینی وزارت علوم چه قیمتی دارد؟!.

محمدیان ادامه داد: اساتیدی که از طریق وزارت علوم استخدام شده اند و مهرکارگزینی وزارت علوم را دارند حقوقشان از اشل بسیار بالایی برخوردار است، اما دکترمعلم های ما که مستخدم آموزش و پرورش هستند و در دانشگاه همان کاری را انجام می دهند که اساتید مستخدم وزارت علوم انجام می دهند، حقوق و مزایای بسیار پایین تری دارند.

وی با اشاره به اینکه اساتیدِ دکترمعلم ما با سابقه بالای ۲۰ سال و دارای مدرک معتبر از همان وزارت علوم تنها به علت آنکه در استخدام آموزش و پرورش هستند و مهر کارگزینی آموزش و پرورش روی احکامشان خورده است و در پردیس های دانشگاه فرهنگیان مشغول تدریس هستند با اساتید مستخدم وزارت علوم تفاوت دارند گفت: کدام نهاد باید پاسخگوی این تبعیض و ناروا انگاری باشد؟ چرا باید احساس کنیم که آموزش و پرورش کوچک است؟ مگر مهر کارگزینی وزارت علوم چه قیمتی دارد؟.

رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت تاکید کرد: این در حالی است که در این فرایند استادی که از طریق وزارت آموزش و پرورش استخدام شده، سابقه و تجربه معلمی و تدریس در تربیت معلم دارد و نتیجه کارش هم مشخص است و در نظرسنجی‌ها، گاهی اوقات خروجی های بهتری دارند، چرا باید میان این دو گروه تفاوت وجود داشته باشند؟.

وی با بیان اینکه این بی عدالتی، ایجاد مسئله و مشکل می کند گفت: لازم است که سازمان امور اداری استخدامی، وزارت علوم، هیئت جذب و هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان به این موضوع توجه کنند. تحقیر معلم و تحمیل شرایط ناروا بر وی موجب می شود سطح دانش، دلبستگی و رضایتمندی شغلی در آموزش و پرورش پایین بیاید.

تاریخ خبر: 
دوشنبه, 13 دى, 1400

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
1 + 11 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.