اگر در جامعه بصیرت، صبر و استقامت نباشد امام برحق مجبور به پذیرش آتش بس می شود!

تقویت هویت انقلابی و ارتقاء بصیرت اجتماعی و سیاسی نسل آینده تکلیف دستگاه های تربیتی و تبلیغی است.

استاد محمدیان در نشست جامعه ولایی معلمان کرج که به مناسبت ولادت خجسته سبط اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار شده بود، اظهار کرد: ولادت پر برکت امام مجتبی علیه السلام شادی مضاعف در میان مسلمانان در کنار پیروزی جنگ بدر بود، اما زندگی ایشان در فراز و نشیب زندگی مسلمانان همیشه دچار بهجت و محنت بود. در کنار پیامبر به امید و نشاط زندگی نمود ولی بعد از پیامبر خدا، شاهد عهد شکنی امت با بیعت غدیر بود و اندوه مادر را بیش از دیگران به چشم دید و در سالهای سکوت پدر در کنار او غم و اندوه خورد همچنانکه بعد از شهادت پدر، تهمت ها را به گوش شنید و اهانت ها را به چشم دید. او اهل سکون و قعود نبود، در جنگ های جمل و صفین و نهروان به همراه برادرش حسین علیه السلام پیش می تاخت که پدر، آن یکه تاز میدان های جهاد به یارانش می فرمود؛ جلو این یادگار های پیامبر را بگیرید که برجان اینان می ترسم.
رییس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت اضافه کرد: اما همین امام بزرگوار وقتی بعد از امام علی علیه السلام با بیعت مردم جانشین پدر گشت ،دوباره پیمان شکنان به مصاف حقیقت آمدند و خدعه پردازان اموی با زرهای ناب و تزویر و ریا و گاه به ضرب تازیانه و زور اطرافیان بی بصیرت را از اطراف امام پراکندند.
حتی اطرافیان بی بصیرت و راحت طلب، در پی ترور امام مجتبی علیه آلاف التحیة و الثناء برآمدند و این بی بصیرتی و روحیه ی جهاد گریزی احتمال این خطر را به وجود آورد که مبادا این گروه سست عنصر و فریب خورده ی معاویه ،امام خود را دست بسته تحویل دشمن دهند.
زندگی امام‌مجتبی علیه السلام در روزگار بسیار قابل تأمل و اندیشیدن است ، مخصوصاً توطئه ها، شایعات و شبهه هایی که در اطراف زندگی امام علیه السلام دشمنانش پراکندند تا به امروز نیز آثار آن باقی است.
استاد محمدیان افزود: امام علیه السلام با درک و دریافت شرایط با پیش دستی با پذیرش معاهده آتش بس، از کیان امامت اسلامی، عزت خاندان پیامبر و علی علیهما السلام و جان و ناموس شیعیان صیانت کرد.
وی یادآورشد ،بی بصیرتی ،فرونشستن روحیه ی جهاد و تلاش و از دست دادن هویت انقلابی درد وحشت آوری است که یک جامعه را از اوج عزت و فضیلت به ذلت و مسکنت ساقط می کند.
آیةالله محمدیان تصریح کرد: برای صیانت آینده ی کشور و انقلاب باید همانند عبرت آموزی از عاشورا و امام حسین علیه السلام از ماجرای آتش بس امام حسن علیه السلام که به غلط به صلح معروف شده است ،درس آموخت .درس و عبرت مهم تاریخی این ماجرا این است که تا بصیرت و هویت انقلابی و روحیه ی جهادی و فرمانبری از رهبری باشد ،پیروزی و پیشرفت و تعالی تضمین است و به همین خاطر تقویت هویت انقلابی و ارتقاء بصیرت اجتماعی و سیاسی نسل آینده تکلیف دستگاه های تربیتی و تبلیغی است.

تاریخ خبر: 
سه شنبه, 31 ارديبهشت, 1398

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
9 + 8 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.