پایه دوازدهم تحصیلی از سال آینده استقرار می یابد

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش و مدیران کل استانهای سراسر کشور در چابهار، اظهار داشت: وقتی آموزش و پرورش در جایگاه بالاتری قرار گیرد مردم نگاه ویژه‌ای به آن خواهند داشت.

محمدیان بیان داشت: اصل نظام تعلیم و تربیت در ایران نظام ساز است و آموزش و پرورش ابر نظام است و نباید تحت تاثیر دستگاه های دیگر قرار گیرد.

وی گفت: مسئولین وزارت آموزش و پرورش مسئولیت سنگین تغییر و تحول بنیادین را پذیرفته‌اند و نهاد تعلیم و تربیت باید وزارتخانه آن در راس امور قرار گیرد.

محمدیان افزود: از آنجایی که آموزش و پرورش مهمترین دستگاه جامعه به شمار می‌آید باید توجه داشت خروجی دستگاه تعلیم و تربیت خروجی خوبی باشد.

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: در سال تحصیلی آینده پایه دوازدهم استقرار می یابد وآمادگی همه‌جانبه از نظر محتوا، تالیف کتب و آماده کردن بسیاری از زیرساخت ها ایجاد شده است.

وی نظارت بر سامانه اعتباربخشی محتوا را ضرورت مهمی دانست و بیان داشت: همه صاحبنظران و معلمان می توانند در این سامانه اظهار نظر کرده و مشارکت عمومی صورت پذیر؛ در این راستا حتی نیروهای اداری مدارس و ادارات نیز می توانند مشارکت و اظهار نظر کنند.

محمدیان موضوع آموزش معلمان در برنامه درسی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در راستای تغییر کتب درسی و آشنایی معلمان با مفاهیم جدید، آموزش ضمن خدمت معلمان ضرورتی مهم است و اگر این آموزش‌ها اتفاق می‌افتد کیفیت کار پایین می‌آید.

وی نظارت بر اجرای کار در برنامه درسی را مهم عنوان نمود و ادامه داد: در برنامه درسی هویت ملی و اسلامی ایرانی دانش‌آموزان را دنبال می‌کنیم و حضور معلم توانمند و آموزش‌دیده تاثیر زیادی در اجرای آن دارد در در راستای اجرای برنامه درسی، رعایت منشور حقوق شهروندی و دانش آموزی لازم است.

محمدیان گفت: آموزش و پرورش با کیفیت را در سرلوحه کار قرار دهیم و در آموزش دروس، برنامه ریزی صحیح و مطلوب داشته باشیم؛ مراقبت و حسن اجرای برنامه درسی وظیفه همگانی است؛ برنامه درسی با رویکرد آموزشی و پرورشی پیش می‌رود و معلم نیز با رویکرد تلفیقی تعمیمی کار را انجام میدهد.

تاریخ خبر: 
جمعه, 18 اسفند, 1396

نظرات

با سلام و احترام
آموزش و پرورش چگونه می تواند نظام ساز باشد در حالی که. معلمان هسته ی مرکزی آن را شکل می دهند مرجعیت فکری و فرهنگی ندارند و منزلت اجتماعی آنان به علت چرخه ی معیشتی غلط و نظام پرداخت نامتناسب مخدوش شده است؟

فرمایش شما درست است ولی آنهایی که باید به فکر اعتلای اخلاقی وفرهنگی و علمی و آموزشی کشور باشند از معلم و مدرسه غافلند!!!!!

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
6 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.