محمدیان، معاون وزیر: آموزش‌وپرورش دستگاه فرهنگ ساز است

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی در جلسه شورای معاونین اداره کل با اشاره به ضرورت نگاه ویژه به موضوع کارآفرینی و آموزش همه جانبه مهارتها در دوره های مختلف تحصیلی اظهار داشت: با برنامه ریزی انجام شده در صدد هستیم تا در سه سال اول دوره ابتدایی کار تربیتی را پیش برده و در سه سال دوم ابتدایی دست ورزی و آموزش مهارتهای تولیدی را دنبال کنیم.

محمدیان آموزش مهارتهایی که منجر به انتخاب رشته دانش آموز می شود را برنامه اصلی دوره متوسطه اول عنوان نمود و افزود: در دوره دوم متوسطه بازدید از کارگاههای فناوری و تولیدی و آموزش مهارتهای تخصصی هدف دیگر برنامه می باشد.

وی با بیان موانع پیش رو برای تحقق این برنامه ها، خاطر نشان کرد:عدم آمایش سرزمینی، عدم توسعه متوازن،عدم وجود شورای برنامه ریزی فنی و حرفه ای و کارودانش و عدم وجود نیروی انسانی مورد نیاز،هنرآموز و تجهیزات از موانع عمده اجرای مطلوب برنامه توسعه مهارتهاست.

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی، آموزش مهارتها بصورت تراکمی یا باز را در دوره 180 تا 300 ساعتی برای ایجاد انگیزه و رغبت در فراگیران یکی دیگر از برنامه های حوزه این معاونت برشمرد و ادامه داد: برای موفقیت بیشتر در این کار از پتانسیل گروه های خیرین نیز بهره گیری کرده ایم.

وی از پیشنهاد این سازمان برای کاهش مدت خدمت سربازانی که دوره های مهارت عمومی و تخصصی را گذرانده اند خبر داد و افزود: سربازانی که گواهی دوره های عمومی و تخصصی را دریافت نموده اند به ترتیب از کاهش 3 و 6ماه خدمت سربازی برخوردار می شوند.

محمدیان توجه به نیروی انسانی بومی و بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل داخلی،بومی و منطقه ای را مهم دانست و ادامه داد: توجه به بازار کار، نیروی انسانی ماهر مورد نیاز و بهره گیری از سرمایه های آورده را جدی بگیریم.

وی جابجایی و انتقال بعضی تجهیزات در هنرستانها را برای بهره گیری هر چه بیشتر از امکانات به منظور آموزش عینی و عملی مورد تاکید قرار داد.

دراین جلسه اعضای شورای معاونین و تعدادی از هنرآموزان و سرگروههای آموزشی فنی وحرفه ای و کارودانش به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موانع و مشکلات حوزه مربوطه پرداختند.

تاریخ خبر: 
شنبه, 14 بهمن, 1396

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
4 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.