نظام آموزشی نیازمند تحول است

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان روز پنجشنبه در اولین همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت در بندرعباس افزود: زمان شکل گیری آموزش و پرورش مدرسه ای بخشی از برنامه های آن متکی به تعلیم و تربیت بومی و بخش بیشتر آن عاریتی و اقتباسی از نظام آموزش و پرورش مغرب زمین بوده است.
وی ادامه داد: این نظام تعلیم و تربیت جدید برگرفته از غرب که در قالب دولت مدرن شکل گرفت دوره تکوین خود را به کمال نرساند و متناسب با فرهنگ و نیازهای کشور رشد نکرد.
وی اضافه کرد: اما همین نظام آموزشی در محل ولادت خود روز به روز بارور شده و در آن نوآوری انجام می گرفت.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ابراز داشت: اینجا از ایجاد نوآوری بر اساس نیاز سنجی ها، در نظام آموزش و پرورش وارداتی کشور خودداری شد.
محمدیان تصریح کرد: کتاب ریاضیات به مدت 30 سال تغییری نداشت در صورتی که باید از روش های جدید یاددهی و یادگیری استفاده کرد.
وی ابراز داشت: به صورت طبیعی افرادی که سال ها یک کتاب را با یک روش آموزش داده و آموزش گرفته اند در برابر ایجاد تغییر مقاومت می کنند.
به گفته رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، اگر روش های نوین تعلیم و تربیت بکار گرفته نشود آخرین هنر نظام آموزشی قبولی دانش آموز متوسطه در کنکور خواهد شد که آموزش و پرورش خسارت سنگینی را متحمل می شود.
وی با اشاره به این که در برنامه درسی ملی تلاش شده تفکر خلاق از اول ابتدایی رشد کند، اظهار داشت: حافظه محوری صرف، هنری برای آموزش و پرورش محسوب نمی شود و فرد باید بتواند با بهره گیری از معلومات و گذراندن سیر تفکر، مجهول را کشف کند.
وی اضافه کرد: افتخار به تعداد بیشتر دانش آموزان قبول شده در کنکور، این حس را بوجود می آورد که آموزش و پرورش تک وجهی و تک ساحتی پیگیری شده است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان این که همه تلاش های دانش آموزان نباید معطوف به کنکور باشد، بیان داشت: ساحت های شش گانه ای پیش بینی شده که باید به صورت متوازن و متعادل در دانش آموز رشد کنند.
تعداد 486 مقاله توسط دبیرخانه همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت دریافت شد که تعداد 356 مقاله پذیرفته و از بین مقاله های پذیرفته شده 32 مقاله به صورت سخنرانی، 98 مقاله به صورت پوستر و 226 مقاله در کتاب مجموعه مقاله ها منتشر شده است.
این همایش یک روزه صبح پنجشنبه کار خود را در دانشگاه فرهنگیان هرمزگان آغاز کرد و شرکت کنندگان آن از استان های فارس، کرمان، اصفهان، تهران، چارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی و هرمزگان بودند.

تاریخ خبر: 
جمعه, 29 دى, 1396

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
14 + 3 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.