نشناختن اولویت ها هدر دادن منابع و از دست دادن فرصتهاست

دکتر محمدیان: نشناختن اولویت ها و جا به جا کردن مشکلات بدون توجه به مرتبه ی اهمیت آن ها، هدر دادن منابع، تضییع منافع و از دست دادن فرصت هاست.

دکتر محمدیان با انتقاد از برخی افراد واشخاص اظهار کرد:برخی به جای اینکه متوجه به مشکلات اساسی بشوند و در صدد رفع و حل آن بیایند دنبال مقصر تراشی هستند و به جای حل مشکل دنبال بهانه های واهی می گردند. انتقاد از یکدیگر نباید منجر به پمپاژ یأس و ناامیدی در میان مردم شود و به عبارتی برخی تحلیل ها و نقدها و بگو مگوها برآیندی جز القاء ناکارآمدی ندارد. در حالی که نقاط قوت و فهرست خدمات قوای سه گانه و دستاوردهای مردم در انقلاب اسلامی بسیار افزون تر از کاستی ها و کمبودهاست.
امام مسجد نور اضافه کرد: حضور مردم در خنثی سازی توطئه و دخالت دشمنان در آشوب های اخیر قابل تمجید و شکرگزاری به درگاه خداوندی است اما در قبال این حضور ملی، مسؤولیت مدیران و کارگزاران حکومت، تلاش شبانه روزی و اقدام انقلابی و جهادی برای تأمین مطالبات و بهبود وضع معیشتی و ایجاد اشتغال و تأدیه حقوق مورد تعدی از سوی دستگاه های ذیربط است.

منبع خبر:

تاریخ خبر: 
سه شنبه, 19 دى, 1396

نظرات

هدر دادن منابع پیشکش بعضی ها غارت منابع می کنند!

امام صادق علیه السلام فرمودند: «من ضیٌع اثم »هر کس منابع را ضایع کند گناهکار است.

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
4 + 6 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.