چاپ روزانه 600 هزار جلد کتاب درسی در کشور

حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان روز پنجشنبه در گردهمایی سراسری روسای گروههای بررسی محتوای آموزشی و پرورشی در مشهد افزود: به این ترتیب تا پایان سال در مجموع باید 130 میلیون جلد کتاب برای دانش آموزان چاپ و برای توزیع آماده شود.
وی به فرآیند تخصصی تهیه و تدوین کتابهای درسی اشاره و بیان کرد: در این چارچوب نیازهای آموزشی و پرورشی از بخشهای مختلفی شناسایی می شود که از آن جمله می توان سیاستهای کلان ملی، نظریه های کارشناسی و صاحبنظران تعلیم و تربیت، بهره برداران در حوزه بازار کسب و کار، خانواده و خود دانش آموزان و نیز معلمان را نام برد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ‌ریزی آموزشی ادامه داد: برنامه درسی ملی در 11 حوزه یادگیری سامان داده شده است. اعتباربخشی و تائید مطالب تهیه شده از سوی صاحبنظران و سپس تبدیل به محتوای یادگیری از مهمترین بخشها در تدوین و تهیه کتابهای درسی محسوب می شود.
وی همچنین بر ضرورت تبیین مفاهیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید و بیان کرد: در غیر این صورت در انتقال معانی سند و تحقق آن موفق نخواهیم بود و در مقابل مفاهیم و هجمه های وارداتی نیز از سند تحول و راهکارهای آن غافل می شویم. سند تحول بنیادین یک هدف روشن، انسانی و الهی را در پیش روی آموزش و پرورش قرار داده بنابراین مکلف است دانش آموزان را کمک کند و موقعیتی ایجاد کند که بتوانند به مراتبی از حیات طیبه دست پیدا یابند.
محمدیان گفت: در این مسیر برنامه درسی عهده دار این مهم است که همه اهداف آموزشی و تربیتی را نظام مند و در چارچوبهای معین با اولویتها قرار دهد تا پاسخگوی سلسله نیازهای زندگی فردی، شخصی و اجتماعی باشد. در اجتماعی هستیم که شبکه های ارتباط مختلف نیازهای مختلف برای افراد ایجاد می کنند. به همین دلیل در جامعه نیاز به تخصص، توانمندی و مهارتهای متنوع است تا افراد به نیازهای خود پاسخ مناسب بدهند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کارگروههای بررسی و تحلیل محتوا در استانها باید از ارتقای جایگاه در زمینه فعالیت خود برخوردار شوند.
علیرضا کاظمی افزود: باید همیه مطلبی که در کارگروهها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند مورد توجه جدی قرار باشد زیرا این کارگروهها نیازهای آموزشی و محتوایی منطقه و استان را شناسایی می کنند. علاوه بر این باید مدیریت لازم بر بسته ها و محتواهای آموزشی توزیعی در استانها نیز صورت گیرد.
وی گفت: برخی موارد در تالیف کتابهای درسی غفلتهایی وجود دارد که باید این موارد نیز رفع شوند.

تاریخ خبر: 
جمعه, 3 آذر, 1396

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
9 + 8 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.