ندبه، جست و جوی متضرعانه ی عدالت و صلح همراه با شناخت گذشته و آینده است

مراسم دعای ندبه، محل گردهمایی منتظران عدل موعود و دلسوختگان غیبت حجّت الهی است. استاد محمدیان با بیان این نکته اظهار کرد: دست یابی به آینده بدون شناخت گذشته و داشتن باور متعالی به ارزشهای آسمانی و پیوند با اولیاء الهی امکان پذیر نیست.

ایشان که پیش از مراسم قرائت دعای ندبه سخن می گفت؛ اعلام کرد ارزش هر عملی به میزان شناخت و معرفت و اخلاص صاحب عمل است. دعای ندبه با ارائه ی یک دوره ی کامل از توحید، و نبوت و امامت و تاریخ ستمدیدگان و مظلومان، آینده ی روشن را در پرتو ظهور عدالت و تشکیل حاکمیت صالحان نوید می دهد.
محمدیان با یادآوری اینکه صرف انتظار و آرزوی ظهور کافی نیست، به ضرورت آمادگی و تمرین برای ایفاء نقش در دوره ی سخت ظهور و قبل از استقرار دولت مهدوی اشاره کرد و افزود: در دوره ی پیامبر آخرالزمان، حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نیز برخی پیروان ادیان همانند یهودیان از سرزمین های خود برای دیدن پیامبر و پیشتازی در ایمان به ایشان به یثرب، مدینه ی امروزی مهاجرت کردند اما در دوره ی ظهور اسلام و حضور پیامبر در مدینه به بهانه های مختلف از ایمان به اسلام و پیامبر اعراض کردند و ناگوارتر اینکه در برابر پیامبر صف آرایی کردند و تعدادی از غزوات پیامبر در مقابله با همین گروه منتظر اتفاق افتاد.
وی در ادامه اظهار کرد: تاریخ انبیاء قصه گویی برای سرگرمی نیست، بلکه ذکر عبرتهاست تا من و شما از آنها درس بگیریم و بیاموزیم که صرف آرزو کفایت نمی کند، منتظر واقعی حسب روایات باید استعداد پذیرش سختی ها و فقر و حصر اقتصادی و مبارزه با دشمن و بالاخره روحیه ی ایثارگری را داشته باشد.

منبع خبر:

تاریخ خبر: 
جمعه, 21 مهر, 1396

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
7 + 8 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.