تاجران آموزشی در کمین تعلیم و تربیت

محی‌الدین بهرام محمدیان پیرامون وضعیت تأثیر کنکور بر روند آموزشی دانش‌آموزان در طول دوران مدرسه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کتاب‌های درسی تلفیقی بوده و در آن موارد آموزشی و پرورشی در کنار هم لحاظ شده تا داده‌های آموزشی در بستری از فرآیندهای پژوهشی برای دانش‌آموزان ارائه شود.
محمدیان ادامه داد: در واقع تلاش کردیم تا داده‌های آموزشی در نهایت به صورت آموزه‌های تربیتی ارائه شود اما باید برخی از مخاطرات دستگاه تعلیم و تربیت نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: کنکور اهداف تربیتی دوران مدرسه و به ویژه متوسطه را تهدید می‌کند به گونه‌ای که دانش‌آموزان، خانواده‌ها و حتی معلمان نیز تحت تأثیر این فضا قرار می‌گیرند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تصریح کرد: امروزه بازار تجارت آموزشی به دنبال ایجاد هر چه بیشتر عطش کنکور در دانش‌آموزان بوده که این مسئله به شدت بر روند تربیتی تأثیرگذار است.
وی با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر حجم بالای کتاب‌های درسی‌، بیان کرد: برخی افراد که مسائلی همچون سخت بودن و حجم بالای مطالب کتاب‌های درسی را مورد انتقاد قرار می‌دهند در واقع هدفشان مشغول کردن ذهن دانش‌آموزان با این مسائل و همچنین ایجاد عطش در آنان برای استفاده هر چه بیشتر از کتاب‌های کمک آموزشی است.
محمدیان یادآور شد: بنا بر چنین فضایی معتقد هستیم باید فعالیت‌های تربیتی در نتیجه اقدامات یاددهی و یادگیری برای دانش‌آموزان ایجاد شود تا آنها با هویت ایرانی- اسلامی در نظام تعلیم و تربیت پرورش یابند.
وی افزود: باید فضا را به گونه‌ای ترتیب دهیم تا تاجران آموزشی امکان ورود به نظام تعلیم و تربیت را برای فروش کالاهای آموزشی خود و به دور از اهداف تعلیم و تربیت تسری نبخشند.

کلیدواژه:

تاریخ خبر: 
چهارشنبه, 24 آذر, 1395

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
6 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.