هویت اسلامی،‌ ایرانی، انقلابی لایه‌های درهم تنیده هویت نسل جوان ایرانی است

دکتر محمدیان در دیدار و گفت‌وگو با جوانان مسجد نور آنان را به حفظ هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی فراخواند و افزود: امروز باید مشخصّه جوان ایرانی هویت اسلامی و ایرانی و روحیه انقلابی او باشد که با ظلم و ستم و انحراف و فساد و ستم‌پذیری سازش نکند و در مسیر تعالی و پیشرفت مادی و معنوی گام‌های بلند بردارد.
آیت‌الله محمدیان تأکید کرد؛ انقلاب اسلامی یک عطیّه‌ الهی بود که در واپسین سالهای هزاره دوم در دنیا اتفاق افتاد و علاوه بر ایجاد دگرگونی روبه کمال در ایران و اسقاط نظام شاهنشاهی وابسته به آمریکا، امواج و پژواک آن جهان را در معرض تأثیر قرارداد.
در سالهای 57 ، 58 سرکرده رژیم صهیونیستی از انقلاب اسلامی به عنوان زلزله‌ای یاد کرد که منطقه را به لرزه درآورده است. حرکتهای ضد استکباری در دنیا و جنبش‌های آزادی‌بخش در دنیا با موج جدیدی از مبارزه و مقابله با نظام سلطه آشنا شدند که مطلق سلطه را نفی می‌کرد. انقلاب اسلامی یک تجربه متفاوت در میان انقلابهای معاصر بود. انقلابی با شعار مستقل نه شرقی، نه غربی، انقلاب که در مبارزه با امپریالیزم امریکا نه به اردوگاه کمونیسم پیوست و نه برای نیافتادن در دامن مارکیسم و کمونیزم به بلوک غرب و امریکا پناه برد.
انقلابی مستقل، مردمی مبتنی بر نظریه دینی و الهام گرفته از اسلام که حتی در امریکای لاتین کلیسا را وادار به ارائه نظریه الهیات آزادی‌بخش کرد و مبارزه را در آن منطقه استعمارزده از زیر سایه کمونیسم روسی در آورد .
دکتر محمدیان یادآور شد : ضمانت بقا و دوام انقلاب اسلامی و استمرار و استقلال و آزادی ملت ایران در گرو حفظ همین هویت انقلابی مبتنی بر اسلام و پاسداشت ارزش های ملی و ایرانی خود است .
دکتر محمدیان با گرامی داشت روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و یادآوری روز جمهوری اسلامی اظهار کرد، حاکمیتی که با رفراندوم مستقیم و رأی 98 درصدی ملت شکل گرفته است باید دستگاه های فرهنگی، تربیتی و شخصیت های فکری، سیاسی و اجتماعی آن مسئولیت دیده بانی در برابر هجمه و نفوذ فرهنگی بیگانه را بپذیرند و خود را موظف به توسعه تقویت این لایه های هویتی در میان نسل جوان بدانند.
تاریخ خبر: 
چهارشنبه, 11 فروردين, 1395

نظرات

استاد محمدیان ،بحث هویت و گفت و گو درباره ی آن در جهان معاصر و به ویژه در دوره ی پست مدرنیته کار حساس و سختی است به نظر من نمی توان به صورت سلبی از شکل گیری هویتهای بیگانه جلوگیری کرد و باید در دنیای یکپارچه به هویت جهانی اندیشید.

باور کنید دشمن هویت جوانان را مورد هدف قرار داده است تا آنها را با تهی کردن از آرمانهای انقلابی از داشتن هویت مستقل اسلامی و ایرانی شرمنده کند. مقابله با برنامه ی دشمن برای استحاله ی جوانان و نفوذ فرهنگی سیاسی از وظایف حتمی و سنگین مسؤولان به ویژه دولت است.

نظری بر بی هویتّی نسل جوان

متأسفانه تھمت بی ھویتی ھمواره متوجۀ نسل جوان است در حالیکه پیران ما بسیار بی ھویت تر

ھستند منتھی در پس نقاب . درست به ھمین دلیل نھایتاً این پیرھا ھستند که تن به ھمان بی ھویتی

جوانان می دھند و لذا نسل آینده را می سازند . جوانان به خاطر صدقشان رسوا کنندۀ بی ھویتی والدین

خود می باشند منتھی والدین این بی ھویتی خود را در پس پردۀ نمایشھای عرفی و شرعی پنھان می

دارند و درست به ھمین دلیل عملاً مشوق بی ھویتی فرزندان خود ھستند زیرا خود از این ریا در عذابند و

نمی خواھند که فرزندانشان ھم عذاب بکشند تنھا مشکل انھا با جوانان این است که در قلمرو فامیل

حافظ نمادین ھویت باشند ولی در روابط پنھان خود ھر چه می خواھند بکنند . جنگ فرزندان با والدین و

کلاً جنگ نسل جوان و پیر ھمان جنگ بین صدق و ریا می باشد . انچه که پیران را رنج می دھد آن است

که بواسطۀ جوانان خود لو می روند و آبرویشان بر باد است .

متأسفانه آنچه که در نزد پیران جامعه ھویت نامیده می شود ھمان آبرو است یعنی ریاکاری . بیائیم باور

کنیم که جوانان آیینه باطن پیران ھستند و به جای اینھمه برنامه ریزی و ھزینه برای پرده پوشی و یا به

اصطلاح علاج بی ھویتی جوانان، فکری به حال بی ھویتی و ریای پیران کنیم که زیر بنای ھویت جامعه

ھستند . ھویت ذاتی جوانان ھمان صدق است که اصل دین است پس بیاییم بر این سرزمین بذر معرفت

بکاریم نه سیاست و مصلحت و تزویر و ریا . به یاد آوریم که نخستین مؤمنان و مریدان ھمۀ انبیاء و اولیای

خدا جوانان بوده اند و نه پیران . بھتر است ما پیران به خود تکانی بدھیم و خود را اصلاح کنیم و دست از

سر جوانان برداریم . کفر آشکار جوانان از نفاق پیران است بیاییم این نفاق کھنه را درمان کنیم .

از کتاب " دایره المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد پنجم ص 197

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
14 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.