اقدام آل سعود در تصمیم به اعدام شیخ نمر باقر النمر را به شدت محکوم می‌کنیم

نور خبر: زندان ، تبعید و اعدام همراه با شکنجه در حق شیعیان از ابتکارات امویان است که در طول تاریخ توسط دولتهای همگن آنان ادامه یافته است.
اقدام آل سعود در تصمیم به اعدام و شهادت رساندن شیخ نمر باقر النمر را به شدت محکوم می کنیم.
آیةالله محمدیان تبریزی ضمن محکوم کردن اقدام محکمه ی قضائی دولت سعودی در صدور حکم اعدام آیةالله شیخ نمر باقر النمر اظهار کرد:شیخ نمر روحانی مصلح و مجاهد شیعی است که خواستار اصلاح سیاستهای دولت حاکم بر حجاز در قبال شیعیان است، وی با نصیحت دولت سعودی خواستار رفع تبعیض از شیعیان و ساکنان منطقه ی قطیف و رعایت حقوق شهروندی مساوی با سایر اتباع سعودی در مناطق دیگر همانند شرق کشور و شهرهایی چون ریاض و جده و طائف است. دعوت به برگزاری انتخابات و رعایت حداقل های اصول دمکراسی که دنیا آن را به رسمیت می شناسد، خشم حاکمان آل سعود را بر علیه وی و یارانش برانگیخته است و چند سال است این روحانی مصلح و مجاهد را بعد از تیر اندازی دستگیر و با تحمیل شکنجه های روحی و جسمی به اتهام واهی دعوت به قیام علیه أولوا الامر (نظام ملکی =شاهنشاهی آل سعود) در محکمه ی فرمایشی به اعدام محکوم کرده است.
آیةالله محمدیان تبریزی اظهار کرد این نوع برخورد با پیروان اهلِ بیت علیهم السلام تازگی ندارد، زندان، تبعید و اعدام همراه با شکنجه از ابتکارات معاویه و أموی ها بود که در طول تاریخ هزار و چهارصد ساله اسلام توسط خلافتها و دولتهای جائر و همگن آنها ادامه یافته است، اما این حکومتها و دولتها به آنچه می خواستند موفق نشدند. آنها مگر ابوذر را به شام و ربذه تبعید نکردند، مگر حجر بن عدی را به شکنجه و شهید نکردند، مگر عمرو بن حمَق را به قتل نرساندند؟! مگر بعد از بنی أمیة، بنی عباس همین مشی و سیاست را پی نگرفت، مگر دولتهای وابسته ی استعماری در سرزمین های اسلامی همین سیاست شکنجه و تروریستهای را در سده های اخیر بکار نبستند؟ ولی شیعه از پیشوایان خود به ویژه از سرور آزادگان حسین بن علی علیهماالسلام آموخته است که سر بدهد ولی تن به ذلّت ندهد!هیهات منّاالذّلّة شعار همیشگی اوست.
دکتر محمدیان در ادامه افزود : شیخ نمر آل نمر تربیت یافته ی چنین مدرسه ای است ،او صبور و مقاوم در این چند سال اخیر زندان و شکنجه را تحمل کرد تا زیر ورقه ی ذلّت را امضا نکند و کسی نمی تواند و نباید فرزندان عاشورا را از مرگ و شهادت بترساند . شهادت افتخار و کرامت ماست .اما امیدواریم آل سعود و تازه به دوران رسیده های سعودی این اشتباه راهبردی را مرتکب نشوند،خود و مردم شبه جزیره و حجاز را دچار مشکلات بیشتر و یا خدای نکرده جنگ و خون ریزی نکنند . البته ما این تصمیم جابر انه و جاهلانه را محکوم می کنیم . همانطور که بزرگان مراجع و علماء شیعه وسنی ایران این تصمیم را محکوم کرده اند،انتظار میرود علماء سایر بلاد اسلامی ،سازمانها و نهادهای بین المللی مخالفت خود را با این تصمیم دولت سعودی اعلام کنند و با اعمال فشار مانع از عملی شدن چنین تصمیم ظالمانه و سبکسرانه بشوند و موجبات آزادی شیخ باقرالنمر و سایر زندانیان بی گناه زندانهای دولت سعودی بشوند.
آیةالله محمدیان اقدام مسؤولانه ی سازمان ملل و نهاد های بین المللی و حقوق بشری را گامی در جهت جلوگیری از شعله ور شدن آتش جنگی تازه در منطقه ارزیابی کرد.

منبع خبر:

تاریخ خبر: 
پنجشنبه, 7 آبان, 1394

نظرات

در این بین درخواست دبیرکل سازمان ملل از دولت سعودی مسخره تر ازهمه است ،بجای اینکه دولت سعودی را تحت فشار بگذارند که یک انسان بی گناه را آزاد کنند و خلاف قواعد شناخته شده حقوق بشری اقدام نکنند ،از دولت سعودی خواسته شیخ نمر را عفو کند! !! مسخره تر از این می شود؟!!!

دولت سعودی گمان نکند با شهادت و اعدام شیخ نمر آزادی خواهی و حق طلبی شیعیان قطیف و احساء سرکوب می شود ،نه ! اگر آنها شیخ نمر را به شهادت برسانند او زنده ی جاوید می شود و هر روز قطرات خون او فریاد آزادی و استقلال سر می دهد.

از اولیاء الهی یاد گرفته ایم که شهادت برای مردان خدا یک کرامت است و جان دادن در راه خدا عادت خاندان پیامبر و موالیان آنهاست

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
4 + 2 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.