برنامه درسی ملی با 100 ساعت فوق برنامه

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از پیش بینی 100 ساعت فوق برنامه در برنامه درسی ملی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ دکتر محی الدین بهرام محمدیان گفت: متون درسی را متناسب با نیازهای آینده طراحی می‌کنیم و برای این کار نیاز به یک جهش داریم؛ هم اکنون در حوزه یادگیری، مقوله ای تحت عنوان تفکر و حکمت داریم اما از سوی دیگر کتاب‌های کمک آموزشی منجر به تعطیلی تفکر می‌شود و این در حالیست که اعتقاد داریم ذهن باید فعال و ورزیده شود و ورزیدگی فکر نیز از طریق تفکر محقق می‌شود.
معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت آموزش استفاده صحیح از فناوری‌ها به دانش آموزان افزود: همه چیز را نباید در کتب درسی ذکر کنیم بلکه ما تنها الفبای این موضوع را در کتب درسی مطرح می‌کنیم، مابقی برعهده خانواده و دانش آموز است؛ البته می‌پذیریم که یکی از مشکلات آموزش و پرورش این است که سطح آن عمومی است و بر روی ویژگی‌های مشترک متمرکز شده ‌است درحالی که در ‌آموزش و پرورش مترقی باید به تفاوت‌های فردی هم توجه ویژه‌ای شود.
محمدیان ادامه داد: فوق برنامه‌ها با این هدف طراحی شده است که فرصتی فراهم شود تا به علایق دانش آموزان نیز پاسخ دهیم، فعالیت‌های پرورشی باید رنگین کمانی باشند تا هر دانش آموزی هر فعالیتی را که تمایل دارد انتخاب کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در برنامه درسی ملی 100 ساعت فوق برنامه پیش بینی شده است که 50 ساعت آن به صورت متمرکز از سوی مرکز طراحی می‌شود و 50 ساعت دیگر را شهرستان‌ها طراحی می‌کنند.
محمدیان تاکید کرد: تلاش می‌کنیم در فعالیت‌های فوق برنامه پاسخگوی علایق دانش آموزان نیز باشیم، البته ردپای آن را در کتب درسی لحاظ کرده‌ایم به عنوان مثال در کتاب فارسی سه یا چهار درس آزاد وجود دارد که محتوای آن را معلمان و دانش آموزان انتخاب می کنند.
تاریخ خبر: 
دوشنبه, 11 اسفند, 1393

نظر دهید

Plain text

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
2 + 4 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.