دیدار با استاد گرانقدر حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی اعلی الله مقامه سال ۷۶ یا ۷۷