مصاحبه ها

برخی می خواهند آموزش و پرورش رسمی کشور را از چشم بیندازند

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تأکید بر اینکه تعلیم و تربیت، دستگاه سیاسی و حزبی نیست و نباید با آمد و رفت دولت‌ها، سیاست‌ها عوض شود، گفت: تراز ما در تدوین محتوای آموزشی، سیاست‌های رهبری، سند تحول و برنامه درسی است.

بازتاب تاریخ و ادبیات در کتاب‌های درسی در گفت‌وگو با رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی: گزینش در کتاب‌های درسی حق حاکمیت است

زهرا چوپانکاره: بابا، نان، آن مرد، دارا و سارا همه بهانه بودند تا دسته دسته هفت‌ساله‌هایی که پا به مدرسه می‌گذاشتند، بیاموزند که الف و دال و نون را چگونه بنویسند و بخوانند و کلاس اول را وصل کنند به همه پایه‌های درسی دیگری که در پی آن می‌آمد. هرچه بچه‌های نسل‌های مختلف قد کشیدند شخصیت‌های کتاب‌های فارسی عوض شدند، درس‌ها رنگ و روی دیگری به خود گرفتند و سرفصل‌های تازه‌ای جای خود را در مقاطع مختلف تحصیلی باز کردند. در پس کتاب‌های درسی مولفانی نشسته‌اند که همراه با تغییر زمانه و تغییر اولویت‌های آموزشی دست به تدوین و تالیف و تغییر کتاب‌های درسی می‌زنند.

مقابله؛ «خیر» تعامل؛ «آری»

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدیان در آستانه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی گفتگوی مبسوطی با خبرنگار نشریه «نگاه» داشته است که در دو شماره پی در پی منتشر گردید.
آنچه هم اکنون پیش روی شماست بخش دوم این گفتگو دربارۀ تحلیل آسیب‌های فضای مجازی و نقش آموزش و پرورش می باشد.

9- امسال چند عنوان کتب درسی برای دوره متوسطه دوم در نظر گرفته شده است؟

میراث گران بهای ســال های دفاع مقدس: پایداری، ماندگاری و بالندگی

اشاره
ـ مهمتریــن ارزشهــا و دســتاوردهای دوران دفــاع مقــدس کدامنــد؟
ـ اقتصـاد مقاومتـی چـه رابطـه‌ای بـا ارزشهـای دفـاع مقـدس دارد؟
ـ نقــش آموزش وپــرورش در حفــظ دســتاوردهای دوران دفـاع مقـدس چیسـت؟
ـ معلمـان بـرای تربیـت انسـان پایـدار و بالنـده ماننـد بچه‌هـای دوران دفـاع مقـدس چـه وظایفـی دارنـد؟ و... حجت‌السـلام والمســلمین دکتــر محی‌الدیــن بهــرام محمدیــان، معــاون وزیــر آموزش وپــرورش و ریاســت ســازمان پژوهــش و برنامه‌ریزی آموزشی، پاسخ می دهد.

کتاب درسی آیینه تمام نمای علمی اجتماعی و فرهنگی کشور است

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محی‌الدین بهرام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، فعالیت‌های متعددی در کارنامه فعالیت‌هایش دارد، شاید بتوان گفت نخستین ارتباطش با آموزش و پرورش به تدریس در دبیرستان از سال 59 بازگردد، زمانی که دروس بینش اسلامی، فلسفه و منطق تدریس می‌کرد. او زاده شهر تبریز است و تحصیلات مقطع کارشناسی خود را در رشته زبان و ادبیات عرب در دانشگاه تهران دنبال کرده و مدرک کارشناسی ارشد را در همین رشته از دانشگاه آزاد دریافت کرده است.

به معلم‌ها اعتماد کنیم

اشاره: تحول و تغییر در نظام آموزشی امری اجتناب‌ناپذیر است چرا که هر روز نیازهای جامعه دچار دگرگونی شده و این تحولات به سرعت در حال انجام است سئوال اینجاست؛ آیا سرعت تغییرات در نظام آموزشی ما متناسب با تغییرات جهانی و نیازهای جامعه بوده یا خیر؟

بار‌آوری نسل فکور

گفت‌و گوی برخی از ناشران با رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

اشاره

از ایجاد مدارس ویژه زبان‌های خارجی تا شرایط انتخاب زبان دوم در مدارس

ترویج زبان انگلیسی و حتی کشیده‌شدن آموزش این زبان به مهدهای کودک، بی‌برنامه بودن کشور برای مقابله با گسترش فرهنگ بیگانه و توجه به تنوع در آموزش زبان‌های خارجی از جمله دغدغه‌های مقام معظم رهبری بودند که ماه گذشته در دیدار با فرهنگیان به مناسبت هفته معلم مطرح شدند.

لزوم سیاستگذاری در خصوص آموزش زبان به دانش‌آموزان/ زبان انگلیسی در سند تحول «نیمه تجویزی» است

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش بر لزوم سیاستگذاری در خصوص آموزش زبان به دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آموزش زبان‌های خارجی نیمه تجویزی اعلام شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در خصوص آموزش زبان‌های خارجی در مدارس اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب تذکر هوشمندانه‌ای نسبت به غفلتی که ما گرفتار آن شدیم، داشتند.

مجلۀ رشد باید از برنامۀ درسی پشتیبانی کند

اشاره
حجت‌الاسلام دکتر محی‌الدین بهرام محمدیان، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی هستند و کلیۀ برنامه‌ریزی‌های مربوط به تولید اجزای بستۀ آمورشی بر اساس اسناد بالادستی به عهدۀ ایشان است.
برای آشنایی با دیدگاه‌های ایشان به لحاظ مسئولیت مدیریتی و به لحاظ توانایی‌های ارزشمندی در حوزه کارشناسی معارف دینی دربارۀ مجلۀ رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی، با او به گفت‌وگویی نشسته‌ایم که پیشروی شما قرار می‌گیرد.

Pages