معنای بسیج یک تبار اسلامی دارد

حجت‌الاسلام و‌المسلمین دکتر محی‌الدین بهرام محمدیان بسیار شمرده و با صبر صحبت می‌کند. شنیدن کلامش کافی است تا مستمع حس کند سخنان او بار علمی و معنایی ویژه‌ای را با خود دارد. بسیج و خاستگاهش موضوع این گفت‌وگو است. حراست از ارزش‌های بسیجیان و کسانی که چنین وظیفه‌ای دارند، بخش دیگر از سخنان دکتر محمدیان است.
او در این گفت‌و‌گو وقتی صحبت از «کار بسیجی» در حوزۀ فعالیتش(آموزش‌و‌پرورش) به میان می‌آید، می‌گوید که کار بسیجی در آموزش‌و‌پرورش یعنی اجرای سند برنامۀ درسی ملی! در بیان این حرف شوخی نمی‌کند و حرفش را با استدلال به کرسی می‌نشاند؛ چرا که به جد اعتقاد دارد برنامۀ درسی ملی تربیت دانش‌‌آموزی نیست که رتبۀ یک کنکور شود. او آموزش‌و‌پرورش را فراتر از رقابت در یک مسابقه می‌داند. فایل گفت‌و‌گوی زیر از آن جهت خواندنی است که حاوی اظهارنظرهای دقیق و موشکافانه محمدیان دربارۀ تفکر بسیجی و راه‌های تکثیر آن است.
نسیم بهشت ویژه نامه هفته بسیج - آذر 1392

فایل گفتگو: 

نظر دهید

6 + 1 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.