چند رسانه ای

جلسه کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی

زمان: 16 دقیقه

1,088 بازدید
سالگرد ارتحال حضرت امام(ره)-13 خرداد 92

زمان: 47 دقیقه

1,068 بازدید
جلسه قرآن- 13 خرداد 92

زمان: 51 دقیقه

1,040 بازدید
تبیین برنامه درس ملی در دماوند(بخش آخر)

زمان: 58 دقیقه

1,162 بازدید
تبیین برنامه درس ملی در دماوند(بخش اول)

زمان: 31 دقیقه

2,199 بازدید
سخنرانی دربارۀ نهج البلاغه

زمان: 27 دقیقه

1,165 بازدید
سخنرانی شهادت حضرت زهرا(س) بخش آخر

زمان: 8 دقیقه

1,080 بازدید
سخنرانی شهادت حضرت زهرا(س) بخش دوم

زمان: 8 دقیقه

1,023 بازدید
سخنرانی شهادت حضرت زهرا(س) بخش اول

زمان: 12 دقیقه

1,249 بازدید

زمان: 3 دقیقه

1,213 بازدید
معرفی مختصر

زمان: 7 دقیقه

2,397 بازدید
ترنّم حج (بخش آخر)
1,045 بازدید
ترنّم حج (بخش دوم)
1,089 بازدید
ترنّم حج (بخش اول)
1,004 بازدید

Pages