چند رسانه ای

جلسه کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی

زمان: 16 دقیقه

1,028 بازدید
سالگرد ارتحال حضرت امام(ره)-13 خرداد 92

زمان: 47 دقیقه

1,006 بازدید
جلسه قرآن- 13 خرداد 92

زمان: 51 دقیقه

979 بازدید
تبیین برنامه درس ملی در دماوند(بخش آخر)

زمان: 58 دقیقه

1,092 بازدید
تبیین برنامه درس ملی در دماوند(بخش اول)

زمان: 31 دقیقه

2,094 بازدید
سخنرانی دربارۀ نهج البلاغه

زمان: 27 دقیقه

1,097 بازدید
سخنرانی شهادت حضرت زهرا(س) بخش آخر

زمان: 8 دقیقه

1,027 بازدید
سخنرانی شهادت حضرت زهرا(س) بخش دوم

زمان: 8 دقیقه

968 بازدید
سخنرانی شهادت حضرت زهرا(س) بخش اول

زمان: 12 دقیقه

1,203 بازدید

زمان: 3 دقیقه

1,141 بازدید
معرفی مختصر

زمان: 7 دقیقه

2,262 بازدید
ترنّم حج (بخش آخر)
987 بازدید
ترنّم حج (بخش دوم)
1,041 بازدید
ترنّم حج (بخش اول)
956 بازدید

Pages