آیا بسم الله الرحمن الرحیم در قران جزو سوره محسوب می شود؟

آیا بسم الله الرحمن الرحیم در قران جزو سوره محسوب می شود ؟ خواندن آن در نماز در اول سوره حمد و یا سوره بعد از حمد واجب است؟

باسمه تعالی
بسم الله الرحمن الرحیم بر اساس روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمّه ی معصومین علیهم السلام به ما رسیده است ، آیه ی مستقل و جزء قرآن کریم است. برخی از مفسران اهل سنت نیز همانند فخر رازی در تفسیر خود و همچنین آلوسی چنین اعتقادی دارند. در مسند امام احمد حنبل ج٣ ص١٧٧ و ج٤ص٨٥ نیز روایات مربوط به این موضوع ذکر شده است.
اما خواندن بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز سوره ی حمد و هر سوره ی دیگری بعد از حمد در نماز واجب است و این از سنت نبوی است. در مستدرک حاکم ج ٣ص٢٣٣ آمده است: روزی معاویه در نماز " بسم الله..،" نگفت ،مردم به او اعتراض کردند که " اَسَرَقتَ أَمْ نَسَیتَ؟ آیا آیه را دزدیدی یا فراموش کردی؟"
ائمّه ی معصومین علیهم السلام اصرار داشتند حتی در نماز های اخفاتیه نیز ذکر بسم الله را بلند بگویند. امام باقر علیه السلام درباره ی کسانی که بسم الله را در نماز نمیگفتند و یا آنرا جزء سوره نمی شمردند ، فرمودند:" سرقوا اکرم آیة- برترین آیه را سرقت کردند!"بحار الأنوار ج٨٥ص٢٠
در سنن بیهقی ج٢ص٥٠ در ضمن حدیثی آمده است که چرا برخی " بسم الله " را جزء سوره قرار نداده اند.؟!
استاد شهید مرتضی مطهری ره در تفسیر سوره ی حمد، ابن عباس، کسایی، ابن عمر، ابن زبیر، عطاء، ابن طاووس، فخر رازی و سیوطی را از جمله ی کسانی معرفی می کند که بسم الله را جزء سوره می دانستند.
نکته ی دیگر در نماز تعیین سوره ی بعد از حمد است که به فتوای برخی فقهاء، بعد از تعیین سوره باید بسم الله.. را خواند چون هر بسم الله ی متعلق آن سوره است. البته به جز سوره مبارکه ی توحید که برای قرائت آن در نماز تعیین لازم نیست و بعد از بسم الله .. می توان آن را شروع کرد. والله اعلم

موضوع:

نظر دهید

2 + 10 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.