تقلب در امتحان

آيا تقلب در امتحانات مدرسه جائز است؟ چرا؟

باسمه تعالی
تقلب در هیچ کاری جائز نیست و در امتحانات مدرسه نیز تقلب جائز نمی باشد . دلیل آن نیز معلوم است و،أولا اصل عمل خلاف اخلاق و مروت است و عدالت را مخدوش می کند . ثانیا ًبر خلاف مقررات و موجب لطمه به حقوق دیگران می شود. والله اعلم

موضوع:

نظر دهید

2 + 8 =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.